Monday, 7 November 2011

More compound verbs

Δεικνύω
Αναδεικνύω = Προβάλλω / Εξυψώνω/ Εκλέγω, διορίζω/ Ξεπροβάλλω
Αποδεικνύω = Φανερώνω την αλήθεια ή την ορθότητα ενός πράγματος/ Εξακριβώνω/ Τεκμηριώνω
Επιδεικνύω = Προβάλλω/ Παρουσιάζω επιδεικτικά
Καταδεικνύω = Φανερώνω ξεκάθαρα
Υποδεικνύω = Δείχνω έμμεσα /Υποδουλώνω / Συμβουλεύω, προτείνω

Exercise: Fill in the sentences with the appropriate verb.
 1. Η μελέτη ……………….. τα υψηλά ποσοστά ρύπανσης της ατμόσφαιρας στην περιοχή.
 2. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων ………………… αδιάσειστα η αθωότητά του στο δικαστήριο.
 3. Μετά τον έντονο καβγά τους του …………………. την πόρτα της εξόδου.
 4. …………………… ποδοσφαιριστής της χρονιάς.
 5. Όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το θάνατο, …………….. θάρρος κι αυτοσυγκράτηση και σώθηκαν.
Key to exercise

 1. Η μελέτη κατέδειξε τα υψηλά ποσοστά ρύπανσης της ατμόσφαιρας στην περιοχή.
 2. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων αποδείχτηκε αδιάσειστα η αθωότητά του στο δικαστήριο.
 3. Μετά τον έντονο καβγά τους του υπέδειξε την πόρτα της εξόδου.
 4. Αναδείχτηκε ποδοσφαιριστής της χρονιάς.
 5. Όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το θάνατο, επέδειξαν θάρρος κι αυτοσυγκράτηση και σώθηκαν.

Φέρω
Αναφέρω = Μιλώ για κάτι/ Γνωστοποιώ/ Κάνω αναφορά/ Έχω ως αντικείμενο
Αποφέρω = Αποδίδω/ Έχω ως αποτέλεσμα/ Αφήνω κέρδος
Διαφέρω = Είμαι διαφορετικός / Υπερέχω
Εισφέρω = Συνεισφέρω, συμβάλλω / Προσφέρω βοήθεια
Εκφέρω = Διατυπώνω άποψη
Επιφέρω = Φέρνω, συνεπάγομαι
Καταφέρνω = Επιτυγχάνω/ Νικώ, πείθω/ Καταβάλλω, νικώ/ Χτυπώ
Περιφέρω = Γυρίζω/ Μεταφέρω γύρω από
Προφέρω = Αρθρώνω
Προσφέρω = Κερνώ/ Δωρίζω, χαρίζω/ Παρέχω/ Ταιριάζω
Συμφέρει = Είναι συμφέρον
Υποφέρω = Πάσχω/ Βρίσκομαι σε δεινή κατάσταση / Υπομένω

Exercise: Fill in the sentences with the appropriate verb.

 1. ………………… να με βοηθήσει για να τελειώσω πιο γρήγορα τις δουλειές του σπιτιού.
 2. Η διατριβή του ………………. ενδελεχώς στα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
 3. ……………….. από τους υπόλοιπους συνομηλίκους του καθώς είναι έξυπνος και καλοσυνάτος.
 4. …………….. ένα σημαντικό ποσό για την ανέγερση του ορφανοτροφείου της πόλης του.
 5. …………… να κερδίσει στον αγώνα δρόμου 1000 μέτρων.
 6. Δε μπορώ να …………….. άποψη καθώς δε γνωρίζω τα ακριβή στοιχεία της διένεξής σας.
 7. Κάθε βράδυ ……………….. άσκοπα στα μπαρ και στα νυχτερινά κέντρα της πόλης.
 8. Ο προχθεσινός καβγάς ……………… τη διάλυση του αρραβώνα τους.
 9. Οι κόποι του ……………. αφού τελικά εισήχθη στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου της Μελβούρνης.
 10. ………….. όταν βλέπει το γιο της να βασανίζεται γι’ αυτήν την κοπέλα.
 11. Σε ……………. να πηγαινοέρχεσαι στη δουλειά σου με το αυτοκίνητο ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς;
 12. Ο Κώστας δεν ………….. καθαρά το ρο.
Key to exercise
 1. Προσφέρθηκε να με βοηθήσει για να τελειώσω πιο γρήγορα τις δουλειές του σπιτιού.
 2. Η διατριβή του αναφέρεται ενδελεχώς στα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
 3. Διαφέρει από τους υπόλοιπους συνομηλίκους του καθώς είναι έξυπνος και καλοσυνάτος.
 4. Εισέφερε ένα σημαντικό ποσό για την ανέγερση του ορφανοτροφείου της πόλης του.
 5. Κατάφερε να κερδίσει στον αγώνα δρόμου 1000 μέτρων.
 6. Δε μπορώ να εκφέρω άποψη καθώς δε γνωρίζω τα ακριβή στοιχεία της διένεξής σας.
 7. Κάθε βράδυ περιφέρεται άσκοπα στα μπαρ και στα νυχτερινά κέντρα της πόλης.
 8. Ο προχθεσινός καβγάς επέφερε τη διάλυση του αρραβώνα τους.
 9. Οι κόποι του απέφεραν αφού τελικά εισήχθη στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου της Μελβούρνης.
 10. Υποφέρει όταν βλέπει το γιο της να βασανίζεται γι’ αυτήν την κοπέλα.
 11. Σε συμφέρει να πηγαινοέρχεσαι στη δουλειά σου με το αυτοκίνητο ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς;
 12. Ο Κώστας δεν προφέρει καθαρά το ρο.

Θέτω
Αναθέτω = Δίνω αρμοδιότητα σε κάποιον να κάνει κάτι/ Εξουσιοδοτώ/ Ορίζω υπεύθυνο
Αποθέτω = Αφήνω κάπου, στη γη/ Καταθέτω/ Εναποθέτω
Διαθέτω = Έχω / Δίνω/ Παραχωρώ/
Εκθέτω = Παρουσιάζω/ Εκφράζω/ Προσβάλλω
Επιθέτω= Βάζω πάνω
Καταθέτω= Καταβάλλω χρηματικό ποσό στην τράπεζα / Αποθέτω/ Δίνω κατάθεση/ Υποβάλλω πρόταση
Παραθέτω = Τοποθετώ σε σειρά/ Αντιπαραβάλλω/ Προσκομίζω
Προσθέτω = Κάνω πρόσθεση/ Ενώνω/ Επεκτείνω/ Συμπληρώνω
Συνθέτω = Δημιουργώ μουσική/ Απαρτίζω, αποτελώ
Υποθέτω = Κάνω υπόθεση, Εικάζω


Exercise: Fill in the sentences with the appropriate verb.
 1. Οι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας ………….. τις ελπίδες τους για πρόκριση της ομάδας τους στον τερματοφύλακά τους.
 2. Στην προχθεσινή συνάντηση …………… διαφορετικές απόψεις.
 3. Ο άντρας της …………. χιούμορ.
 4. Να ……………. πως όπως πάντα θα βρίσκεσαι εδώ αύριο το πρωί στις 8.
 5. Μου ………………. η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας.
 6. Ο Ακάθιστος Ύμνος ……………. προς τιμή της Παναγίας μας.
 7. Ο κατασκευαστής ενός προϊόντος είναι υποχρεωμένος να ………… την ένδειξη CE σ’ αυτό.
 8. Χτες ……………. τις προτάσεις τους για την ανέγερση ενός πολυκαταστήματος στο κέντρο της πόλης.
 9. …………… το 9 με το 16 και πες μου το αποτέλεσμα.
 10. Αυτός ο ζωγράφος ………… μέρος των έργων του στη δημοτική πινακοθήκη της πόλης μας για δύο εβδομάδες.
Key to exercise

 1. Οι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας αποθέτουν τις ελπίδες τους για πρόκριση της ομάδας τους στον τερματοφύλακά τους.
 2. Στην προχθεσινή συνάντηση παρατέθηκαν διαφορετικές απόψεις.
 3. Ο άντρας της διαθέτει χιούμορ.
 4. Να υποθέσουμε πως όπως πάντα θα βρίσκεσαι εδώ αύριο το πρωί στις 8.
 5. Μου ανατέθηκε η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας.
 6. Ο Ακάθιστος Ύμνος συνετέθη προς τιμή της Παναγίας μας.
 7. Ο κατασκευαστής ενός προϊόντος είναι υποχρεωμένος να επιθέτει την ένδειξη CE σ’ αυτό.
 8. Χτες κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την ανέγερση ενός πολυκαταστήματος στο κέντρο της πόλης.
 9. Πρόσθεσε το 9 με το 16 και πες μου το αποτέλεσμα.
 10. Αυτός ο ζωγράφος εκθέτει μέρος των έργων του στη δημοτική πινακοθήκη της πόλης μας για δύο εβδομάδες.