Wednesday, 5 January 2011

Grammar exercises – Verb

A. Fill in the gaps with the correct type of the verb.
1. “ (Αυτός συνέχεια στο παρελθόν) ………………….. (ονειρεύομαι) το εμπόριο, να ……………… (πουλάω) και ν’ …………….. (αγοράζω) , να …………… (γεμίζω) και ν’ ……………….. (αδειάζω) τις αποθήκες του”. (Καρυστιάνη, “Σουέλ”, Καστανιώτη: Αθήνα 2006, σ. 143).
2. (Εσύ)……………(εξηγώ) μου καλύτερα τι ακριβώς …………….. (εννοώ).
3. (Εσείς) …………….. (πηγαίνω) στις Μαλβίδες;
4. Ο γιος της …………….. (ζωγραφίζω) πολύ ωραία.
5. “ (Χτες) ……….. (είναι) περασμένες δύο όταν (αυτός) ……………… (τελειώνω) το φαγητό, ………………… (πηγαίνω) στο μπάνιο και ……………….. (πλένομαι). Μετά …………… (γυρίζω) στη βεράντα μ’ ένα βιβλίο στο χέρι, ………………(κάθομαι) κι ……………….. (ανάβω) τσιγάρο”  (Καμιλλέρι, “Ίχνη στην άμμο”, Πατάκη: Αθήνα 2008, σσ. 155-156).
6. Πότε (εσείς) ……………………. (γυρίζω) από το ταξίδι σας;
7. Αύριο (εμείς) …………..  (έχω) λαχανοντολμάδες.
8. “– Ταξίδι; (αυτός χτες) με ………. (ρωτάω). Για πού, με το καλό;
- Για την Κρήτη. Γιατί (εσύ) ………….. (ρωτάω);
- (Εσύ) με ……………… (παίρνω) μαζί σου;
(Εγώ) τον ………………… (κοιτάζω) με προσοχή (…..)
- Γιατί; τι (εγώ) να σε …………… (κάνω ή κάμω) ;
(Αυτός) ………………….. (σηκώνω) τους ώμους.
- Γιατί! Γιατί! …………………… (κάνω ή κάμω) με περιφρόνηση. Δεν …………. (μπορώ) τέλος πάντων ο άνθρωπος να ………….. (κάνω ή κάμω) κάτι και χωρίς γιατί; Έτσι, για το κέφι του. Να, (εσύ)……….. (παίρνω) με, ας (εμείς) ………….. (λέω), μάγερα˙ (εγώ)………….(ξέρω) και (εγώ)………… (φτιάχνω ή φτιάνω) κάτι σούπες!…
(Εγώ) ………….. (βάζω) τα γέλια. Μου …………… (αρέσει) οι τσεκουράτοι τρόποι και τα λόγια του˙” (Καζαντζάκη, “Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά”, Καζαντζάκη: Αθήνα , σσ. 21-22).
9. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες ……………………. (αναμένεται) αύριο στην Αλεξανδρούπολη.
10. …………… (λήγω) η απεργία των ναυτεργατών. Κανονικά ………………….(εκτελούμαι) τα δρομολόγια των πλοίων από σήμερα στις 12 μ.μ.
11. Άτυπη συνάντηση μεταξύ των δύο πρωθυπουργών ……………………………. (πραγματοποιούμαι) το Μάρτιο του 1987.
12. "(Αυτός χτες) …………. (τραβάω) προς την αμμουδιά. ……………….. (ανασαίνω) με μεγάλες αναπνοές τον καθαρό αγέρα. Ο ήλιος ……….. (αγγίζω) τη θάλασσα σαν πελώρια ασπίδα, κοκκινισμένη στη φωτιά. (Εσύ) ………… (λέω) πως τώραδα θ’ ………………….. (ακούω) το νερό να ……………………….. (τσιτσιρίζω), να …………………. (χοχλακίζω) γύρω στο φλογισμένο χάλκωμα. Πάνω στα νερά ………………. (παίζω) χρυσαφιές και ζουμπουλιές ανταύγειες, και τα βουνά της Ανατολής ……………….(έχω) ένα τρυφερό χρώμα φράουλας, απαλό σαν παιδιάτικη σάρκα.
Ανάμεσα στα καφενεία της ακρογιαλιάς, κοντά στο λιμάνι, (αυτός χτες) …………… (βλέπω) ένα που ……………….. (αστράφτω) από πάστρα και φώτα. ………… (έχω) και μιαν έξοχη εξέδρα, απλωμένη πάνω από τα νερά, στηριγμένη σε πασσάλους. (Αυτός) ……….. (κάθομαι) κει και ………………. (παραγγέλνω) ένα “τσίπουρο””. (Μυριβήλης, “Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια”, Εστία: Αθήνα 1983, σ. 109.
13. Ο Αλέξης χτες το πρωί …………………… (πλένομαι), ………………………….. (ντύνομαι), ………………….. (χτενίζομαι) κι ……………….. (φεύγω) για το σχολείο.
14. Πότε (εμείς) ……………….. (πηγαίνω) διακοπές;
15. (Αυτοί) ………………… (ξεχνάω) να ………………………(πληρώνω) το λογαριασμό της ΔΕΗ και δεν ……………….. (έχω) ρεύμα.
Answers
1. “Ονειρευόταν το εμπόριο, να πουλάει
και ν’ αγοράζει, να γεμίζει και ν’ αδειάζει τις αποθήκες του”. (Καρυστιάνη, “Σουέλ”, Καστανιώτη: Αθήνα 2006, σ. 143).
2. Εξήγησέ μου καλύτερα τι ακριβώς εννοείς.
3. Έχετε πάει στις Μαλβίδες;
4. Ο γιος της ζωγραφίζει πολύ ωραία.
5. “Ήταν περασμένες δύο όταν τελείωσε το φαγητό, πήγε στο μπάνιο και πλύθηκε. Μετά γύρισε στη βεράντα μ’ ένα βιβλίο στο χέρι, κάθισε κι άναψε τσιγάρο”  (Καμιλλέρι, “Ίχνη στην άμμο”, Πατάκη: Αθήνα 2008, σσ. 155-156).
6. Πότε θα γυρίσετε από το ταξίδι σας;
7. Αύριο θα έχουμε λαχανοντολμάδες.
8. “– Ταξίδι; με ρώτησε. Για πού, με το καλό;
- Για την Κρήτη. Γιατί ρωτάς;
- Με παίρνεις μαζί σου;
Τον κοίταξα με προσοχή (…..)
- Γιατί; τι να σε κάμω;
Σήκωσε τους ώμους.
- Γιατί! Γιατί! έκαμε με περιφρόνηση. Δεν μπορεί τέλος πάντων ο άνθρωπος να κάμει κάτι και χωρίς γιατί; Έτσι, για το κέφι του. Να, πάρε με, ας πούμε, μάγερα˙ ξέρω και φτιάνω κάτι σούπες!…
Έβαλα τα γέλια. Μου άρεσαν οι τσεκουράτοι τρόποι και τα λόγια του˙ ”. (Καζαντζάκη, “Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά”, Καζαντζάκη: Αθήνα , σσ. 21-22).
9. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Αλεξανδρούπολη.
10. Έληξε η απεργία των ναυτεργατών. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από σήμερα στις 12 μ.μ.
11. Άτυπη συνάντηση μεταξύ των δύο πρωθυπουργών πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 1987.
12. "Τράβηξε προς την αμμουδιά. Ανάσανε με μεγάλες αναπνοές τον καθαρό αγέρα. Ο ήλιος άγγιζε τη θάλασσα σαν πελώρια ασπίδα, κοκκινισμένη στη φωτιά. Έλεγες πως τώραδα θ’ ακούσεις το νερό να τσιτσιρίζει, να χουχλακίζει γύρω στο φλογισμένο χάλκωμα. Πάνω στα νερά παίζανε χρυσαφιές και ζουμπουλιές ανταύγειες, και τα βουνά της Ανατολής είχαν ένα τρυφερό χρώμα φράουλας, απαλό σαν παιδιάτικη σάρκα.
Ανάμεσα στα καφενεία της ακρογιαλιάς, κοντά στο λιμάνι, είδε ένα που άστραφτε από πάστρα και φώτα. Είχε και μιαν έξοχη εξέδρα, απλωμένη πάνω από τα νερά, στηριγμένη σε πασσάλους. Έκατσε κει και παράγγειλε ένα “τσίπουρο””. (Μυριβήλης, “Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια”, Εστία: Αθήνα 1983, σ. 109.
13. Ο Αλέξης πλύθηκε, ντύθηκε, χτενίστηκε κι έφυγε για το σχολείο.
14. Πότε θα πάμε διακοπές;
15. Είχαν ξεχάσει να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και δεν είχαν ρεύμα.

No comments: