Wednesday, 25 February 2009

Material for AS/A2 candidates

Ο Λόρκα και το μυστήριο της Γρανάδας


Το ΒΗΜΑ, 24/09/2006 , Σελ.: S04
Κωδικός άρθρου: B14873S041
ID: 280458

Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από "ΤΟ ΒΗΜΑ", στη διεύθυνση http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=14873&m=S04&aa=1
A. Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις.
1. Ποιος είναι ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα;
2. Περιγράψτε τη Γρανάδα κατά το άρθρο.
3. Αναφερθείτε σε τουλάχιστον δύο γεγονότα που συνέβησαν το 1898, έτος γέννησης του Λόρκα.
4. Τι επηρέασε και διαμόρφωσε την ποίηση του Λόρκα;
5. Ποια ήταν η εντύπωση του Λόρκα για τη Νέα Υόρκη;
6. Τι ήταν το «Λα Μπαράκα»;
7. Ποια ήταν η μεγαλύτερη προσφορά των αράβων ποιητών της μαυριτανικής Ισπανίας στην ανάπτυξη της ποίησης γενικότερα;
8. Σχετίζεται η δολοφονία του Λόρκα με την ομοφυλοφιλία του;
9. Ποια ήταν η επίδραση του Λόρκα στην Ελλάδα;

B. Παραφράστε τα ακόλουθα αποσπάσματα του άρθρου.
1. «Ο Φράνκο είχε διακηρύξει ότι θα «προστάτευε» την Ισπανία από «τη διεθνή κομμουνιστική, εβραϊκή και μασονική συνωμοσία».
2. «Η Γρανάδα με διαμόρφωσε και μ’ έκανε αυτό που είμαι: ποιητή εκ γενετής – αναπόδραστα».
3. «Ο Λόρκα ήταν ασθενική φύση».
4. «…. η χώρα γνώριζε κοσμογονικές αλλαγές».
5. «Όπως οι παλαιοί άραβες ποιητές της ερήμου, βασίστηκε και αυτός στην παρομοίωση και στη μεταφορά για να πετύχει την ακραία συμπύκνωση της αίσθησης, του νοήματος και της αφήγησης».

Γ. Βρείτε τα αντίθετα των λέξεων:
1. αμφιβολία =
2. άφιξη =
3. συνελήφθη =
4. εκ γενετής =
5. απεχθανόταν =
6. εμφανής =
7. ευρέως =
8. λυρικό =
9. επεξεργασμένη =
10. ανάπτυξη =

Δ. Γραμματικές παρατηρήσεις: Πώς κλίνονται ή σχηματίζονται στους αρχικούς χρόνους τα ουσιαστικά ή ρήματα αντίστοιχα;
1. το μέλος
2. προέρχομαι
3. προειδοποιούμαι
4. το καθεστώς
5. ο συγγραφέας
6. εγκαταλείπω
7. μείζων
8. κηρύσσομαι
9. διευθύνω
10. ανακαταλαμβάνω
11. εκτελώ
12. αναπτύσσομαι

Κινδυνεύει ο Παρθενώνας;Hμερομηνία : 12-11-2006
Copyright: http://www.kathimerini.gr/1. Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
α. Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;
β. Πού οφείλεται;
γ. Πού και πότε έγινε η διεθνής διάσκεψη για το κλίμα;
δ. Αναφερθείτε σε μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς που απειλούνται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
ε. Αναφερθείτε στις καταστροφές που προκλήθηκαν στη Τσεχία από τις πλημμύρες.
στ. Ποιες καταστροφές υπέστη η Ταϊλάνδη λόγω των πλημμυρών;
ζ. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά πόσο επηρεάζει τη χώρα σας; Βρείτε πληροφορίες στο διαδίκτυο και γράψτε μία μικρή έκθεση.
2. Να κλίνετε τα εξής ουσιαστικά: η μετακίνηση, η πλημμύρα, η κυβέρνηση, το επιχείρημα, το έθνος, η διάβρωση.
3. Γράψτε τους αρχικούς χρόνους των ακόλουθων ρημάτων στην ενεργετική και στην παθητική φωνή: απειλώ, συγκινώ, πραγματοποιώ, συντάσσω, ενδέχεται, υφίσταμαι, πλήττω, έγκειται, περιλαμβάνω, χαρακτηρίζω, αναμένω.

Βόμβες τοξικών αερίων οι χωματερές

Το ΒΗΜΑ, 13/08/2006 , Σελ.: A26
Κωδικός άρθρου: B14838A261
ID: 279672

Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από "ΤΟ ΒΗΜΑ", στη διεύθυνση http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=14838&m=A26&aa=1
1. Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
α. Τι είναι το ΧΥΤΑ; Αντιπαραθέστε το με το ΧΑΔΑ.
β. Ποια είναι η κατάληξη των απορριμάτων στην Ελλάδα;
γ. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των ΧΥΤΑ, κατά τον καθηγητή Νίκο Θέμελη;
δ. Αντί της διάθεσης των απορριμάτων σε ΧΥΤΑ, ποια είναι η νέα πρόταση του καθ. Νίκου Θέμελη; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της άποψης; Εσείς κατά πόσο συμφωνείτε με αυτήν την πρόταση;
ε. Τι είναι το βιοαέριο;
στ. Γιατί η ανακύκλωση των απορριμάτων βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό στάδιο στην Ελλάδα;
ζ. Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υγρά μη ανακυκλώσιμα απόρριτα;
η. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απομείνουσα τέφρα από την καύση των απορριμάτων;
θ. Αναφερθείτε στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καύσης των απορριμάτων;
ι. Τι συμβαίνει με τη διάθεση των απορριμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο; Είναι το Ηνωμένο Βασιλείο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη χώρα;
κ. Νομίζετε πως οι διεθνείς περιβαντολλογικοί οργανισμοί δρουν ενεργά για την αντιμετώπιση των περιβαντολλογικών προβλημάτων;

2. Παραφράστε τις ακόλουθες προτάσεις:
α. «Για τους ελληνικούς δήμους και κοινότητες ο κ. Θέμελης προτείνει να υπάρξει διαχωρισμός των αποβλήτων σε στεγνά ανακυκλώσιμα, για τα οποία υπάρχει ή μπορεί να δημιουργηθεί αγορά, και σε υγρά υπόλοιπα (μη ανακυκλώσιμα) που μπορούν να οδηγηθούν σε εργοστάσια καύσης».
β. «Η συμβατική καύση είναι η παλαιότερη και ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Με αυτή υλικά, όπως χαρτί, χαρτόνι και πλαστικά αντί να ανακτηθούν καίγονται, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια, 450 kWh ανά τόνο απορριμάτων».
γ. «Ακόμη, σύμφωνα με την κυρία Ξαρχάκου, η μέθοδος επηρεάζεται από την εποχική διακύμανση της ποσότητας και σύνθεσης των αποβλήτων, ενώ προϋποθέτει πλήρη τεχνική εξάρτηση από την εταιρεία κατασκευής της εγκατάστασης, ακόμη και στη φάση λειτουργίας της, εξαιτίας της αυστηρά εξειδικευμένης τεχνολογίας της».
3. Να σχηματίσετε τους αρχικούς χρόνους στην ενεργητική και παθητική φωνή των ακόλουθων ρημάτων: εκπέμπω, καταδεικνύω, ανακύπτω, ανοίγω, απαιτώ, υφίσταμαι, επισημαίνω, συμβάλλω, μεταφράζω, θεσπίζω.
4. Να βρείτε τα αντίθετα των επιθέτων: συμβατικός, αναμφισβήτητος, ώριμος, πυκνοκατοικημένος, παράνομος, δαπανηρός, τελικός, οργανικός, περιορισμένος, νέος.
5. Μεταφράστε στα αγγλικά τις εξής λέξεις ή εκφράσεις: εκτός των άλλων, με δεδομένο ότι, παρά το γεγονός ότι, επιπλέον, συγκεκριμένα, πάντως, εξίσου

Παιδιά «ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ» του καθρέφτη

Το ΒΗΜΑ, 21/01/2007 , Σελ.: H02
Κωδικός άρθρου: B14970H021
ID: 283153

Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από "ΤΟ ΒΗΜΑ", στη διεύθυνση http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=14970&m=H02&aa=1
1. Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
α. Τι είναι η νευρική ανορεξία;
β. Ποια είναι τα σημάδια εμφάνισης της νόσου;
γ. Πού οφείλεται η νευρική ανορεξία;
δ. Κατά πόσον μπορούν οι γονείς και οι δάσκαλοι να διαγνώσουν πρώιμα τη νόσο;
ε. Σε ποια θεραπευτική αγωγή υποβάλλονται οι ασθενείς;
στ. Αναφερθείτε στην εμπειρία της Μαρινέλας.
ζ. Ποιες είναι οι συμβουλές μίας ανώνυμης μητέρας, της οποίας το παιδί της είναι θύμα της νόσου, σε γονείς και δασκάλους;

2. Γράψτε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων: συμπυκνώνω, υποκαθιστώ, αρκώ, αντιλαμβάνομαι, σύρομαι, νοσηλεύομαι, υποδέχομαι, παχαίνω, τρέφομαι, προλαμβάνω, εξωτερικεύω.

3. Βρείτε τα αντίθετα των λέξεων: υπάκουος, επιμελής, νομοταγής, λιπόσαρκος, ανορεξία, περίπλοκο, εμφάνιση, ενίοτε, παραπλανητική, πλήρως, ενέχει, κατηγορηματική, προλαβαίνω, επικείμενος.

4. Να κλείνετε τα ακόλουθα ουσιαστικά: η περίπτωση, ο ασθενής, η διαταραχή, η παρεμβολή, το φάντασμα, ο καθρέφτης, ο θώρακας, το σύμπτωμα.

Λεωνίδας Καβάκος

"Εκτός από τη «χωριάτικη» υπάρχει και ο πολιτισμός"


Το ΒΗΜΑ, 13/08/2006 , Σελ.: C07
Κωδικός άρθρου: B14838C071
ID: 279630

Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από "ΤΟ ΒΗΜΑ", στη διεύθυνση http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=14838&m=C07&aa=1
Α. Απαντήστε στις ερωτήσεις:
1. Ποιος είναι ο Λεωνίδας Καβάκος;
2. Τι είναι το φεστιβάλ των Κυκλάδων; Πού διεξάγεται; Ποιος είναι ο διοργανωτής της εκδήλωσης;
3. Πιστεύετε πως η τέχνη είναι πολιτική;
4. Τι γνώμη έχετε για την τέχνη στην Ελλάδα;/ Αγγλία;/ άλλες χώρες;
5. Ποιο είναι το μεγαλείο της κλασσικής μουσικής, κατά την άποψη του Καβάκου;
6. Είναι απαραίτητη η άσκηση εξουσίας και ιεραρχίας στην κλασική μουσική;

Β. Παραφράστε τις εξής προτάσεις του κειμένου:
1. «Έκτοτε η εντυπωσιακή πορεία που διαγράφει εδώ και αρκετά πλέον χρόνια τον «ταξίδεψε» σε μερικές από τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών και φεστιβάλ ανά τον κόσμο».
2. «Άρτι αφιχθείς εξ Ελβετίας, όπου συμμετείχε στο Φεστιβάλ του Verbier και λίγο προτού πετάξει για Λονδίνο, προκειμένου να εμφανιστεί στα περίφημα Proms, ο Λεωνίδας Καβάκος πραγματοποιεί μία, ίσως αναπάντεχη, εμφάνιση στο 2ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κυκλάδων, το οποίο διεξάγεται στην Ερμούπολη της Σύρου».
3. «Ακόμη και ο ίδιος ο καλλιτέχνης διαφοροποιείται στην πορεία της ζωής και της σταδιοδρομίας του».
4. «Για δύο εβδομάδες, το ιστορικό θέατρο «Απόλλων» – ένα πραγματικό «κόσμημα» του 19ου αιώνα- φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα «ταξιδέψουν» ντόπιους και παραθεριστές στη μαγεία της κλασικής μουσικής».


Γ. Βρείτε τα παράγωγα ουσιαστικά των ρημάτων
1. υπάρχω =
2. σχολιάζω =
3. επισημαίνω =
4. εκτίθεμαι =
5. αναφέρομαι =
6. προκαλώ =
7. παρουσιάζω =
8. εμφανίζομαι =
9. συμμετέχω =
10. διαγράφω =

Δ. Βρείτε συνώνυμα των εξής επιθέτων ή μετοχών:
1. επικείμενος, η, ο =
2. σταθερός, η, ο =
3. σύγχρονος, η, ο =
4. δημόσιος, α, ο =
5. διαχρονικός, η, ο =
6. ιδανικός, η, ο =
7. αναγνωρίσιμος, η, ο =
8. αποκλειστικός, η, ο =
9. επόμενος, η, ο =
10. πολιτιστικός, η, ο =

No comments: